Overig

T&R ongediertebestrijding is er voor al uw ongedierte problemen. Onder ongedierte wordt verstaan alle diersoorten die het milieu dan wel de gezondheid of veiligheid van mens en zijn huisdieren direct of indirect bedreigen. Tevens alle diersoorten die in grote aantallen hinder veroorzaken. Onder de bestrijding van ongedierte wordt verstaan het aantal voor overlast zorgende ongedierte naar een acceptabel niveau terug te brengen dan wel helemaal uit te roeien.

Wij zijn gespecialiseerd is het bestrijden van Mollen!

Lees hier meer over het bestrijden van mollen.

T&R ongediertebestrijding kan voor zowel particulieren, bedrijven en instellingen een bestrijdingsplan opstellen/uitvoeren die de overlast zal terugbrengen dan wel uit te roeien.