Mollen bestrijden

De mol is een ondergronds levend zoogdier uit de familie der mollen. De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht. Hiermee kan hij, dankzij een willekeurige plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen bewegen. Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden. De mol leidt een solitair bestaan. Er worden zowel oppervlakkige gangen (de jaaggangen of mollenritten) als dieper gelegen gangen (tot op een diepte van 120 cm) gegraven.

Voortplanting van de mol

In mei worden de jongen geboren. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen. Na 14 dagen hebben de jongen een vacht ontwikkeld. Na twee maanden zijn de jongen zelfstandig en verlaten ze het nest. De mol wordt normaliter ongeveer 3 jaar oud, maar kan de 7 jaar halen.

Wat eet een mol?

Regenwormen zijn het belangrijkste voedsel van de mol. Daarnaast eet hij bijna alle andere dieren die hij in zijn gangen aantreft. Engerlingen, maden en andere insectenlarven, duizend- & miljoenpoten, naaktslakken en andere weekdieren, enzovoort. De mol moet per dag 40 tot 50 gram aan voedsel binnenkrijgen

Verspreiding en leefgebied van de mol

De mol komt overal voor waar de grond geschikt is om in te graven (dus niet te zandig, te vochtig of te stenig) en waar zich voldoende regenwormen in bevinden (dus niet te zuur). Veehouders gazoneigenaren zijn niet gecharmeerd van de gaten, gangen en molshopen op hun grasvelden.

Mollenbestrijding

Doordat mollen schade kunnen toebrengen aan grasvelden en tuinen zoeken mensen naar manieren om mollen te verjagen of desnoods te doden. Een veel gebruikt middel is het plaatsen van mollenklemmen in de mollengang.

T&R ongediertebestrijding voor mollen bestrijden

Voor bestrijdingsmiddelen kunt u terecht op onze webshop. Wilt u een afspraak maken voor het bestrijden van mollen, wilt u advies of heeft u vragen vul dan het contactformulier in of bel 06-45296777

Contactformulier