Konijnen

Het konijn is een zoogdier en komt in Nederland bijna overal voor behalve de natte gebieden. Vooral in duin- en heidegebieden, open bossen, woonwijken, industrieterreinen en daar waar de grond zanderig is komen deze dieren voor.  Het konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel. Konijnen kunnen zich snel vermenigvuldigen, na een draagtijd van 28 tot 32 dagen worden er gemiddeld 5 jongen geboren. Ze zijn bij de geboorte kaal en blind. Het moederkonijn kan 3 tot 7 worpen per jaar krijgen. De jongen kunnen in hun geboortejaar al weer jongen krijgen, daardoor kan het aantal zo toenemen dat grote schade wordt aangericht. De laatste jaren hebben de konijnen het moeilijk gehad in ons land, dit was te wijten aan myxomatose en VHD.

Konijnenplaag bestrijden

Ondanks hun liefelijke uitstraling kunnen konijnen voor grote overlast zorgen denk aan het graafgedrag van deze dieren, dit doen ze vaak op plaatsen waar dat niet gewenst is. Ze graven gangen en holen in dijken, spoorbaanverhogingen, in taluds van autowegen, begraafplaatsen, opritten naar bruggen, straatwerk en funderingen. Ook bij groentekwekers en hobbytuinders kunnen ze schade aanrichten door hun graaf- en eetgedrag.

Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden van het konijn zijn o.a. de havik en vos, op de vlucht kunnen snelheden tot 40 kilometer per uur worden bereikt. Bij gevaar wordt altijd de bouw opgezocht, soortgenoten waarschuwen elkaar bij gevaar door met de achterpoten op de grond te roffelen. Ook het drukke verkeer in Nederland eist veel slachtoffers.

Wat te doen tegen wilde konijnen?

Als het de spuigaten uitloopt en er iets aan gedaan moet worden kan T&R ongediertebestrijding dit voor u verzorgen, we proberen dit zoveel mogelijk te doen op een diervriendelijke manier.

T&R ongediertebestrijding voor het bestrijden van konijnen

Voor bestrijdingsmiddelen kunt u terecht op onze webshop. Wilt u een afspraak maken voor het bestrijden van konijnen, wilt u advies of heeft u vragen vul dan het contactformulier in of bel 06-22561774.

Contactformulier