Houtworm

De gewone houtwormkever is de meest voorkomende houtborder binnen gebouwen. De larve wordt wel houtworm genoemd.

Ontwikkeling van de houtworm

Volledige gedaanteverwisseling.
Het wijfje legt 20-40 eitjes.
Ontwikkelingsduur van ei tot image: ca 3 jaar.
Een temperatuur van 22-23 graden is het gunstigste voor de ontwikkeling van de larve.
Gewone houtwormkevers ontwikkelen zich ook buitenshuis.

Leefwijze houtworm

Gewone houtwormkevers tasten zowel naald- als loofhout aan binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast. In mei t/m augustus kunnen de kevers uit het hout tevoorschijn komen; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen. De kevers kunnen goed vliegen. Het wijfje legt eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen. De uit de eitjes komende larven(houtworm) boren zich ter plaatse in het hout.

Schade die de houtworm kan aanrichten

Zowel naald- als loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten, enz. worden aangetast. De aantasting vindt vaak alleen plaats in het spinthout. Vaak wordt houtworm aangetroffen in de houten delen van daken en is het raadzaam deze te behandelen.

Houtworm bestrijden

De bestrijding wordt uitgevoerd door middel van 2 tot 3 keer vernevelen afhankelijk van de aantasting. In sommige gevallen worden gaten geboord en voorzien van pluggen waarin een bestrijdingsmiddel wordt ingespoten.

T&R ongediertebestrijding voor het bestrijden van houtwormen

Voor bestrijdingsmiddelen kunt u terecht op onze webshop. Wilt u een afspraak maken voor het bestrijden van houwtwormen, wilt u advies of heeft u vragen vul dan het contactformulier in of bel 06-45296777

Contactformulier