Steenmarter

De steenmarter heeft een bruine/zwarte vacht met een witte keelvlek. De kop-romplengte is ongeveer 45 centimeter, de staart wordt gemiddeld 25 centimeter lang. De paartijd is in het midden van de zomer, de draagtijd duurt slechts 30 dagen, maar door een verlengde draagtijd van 230 tot 275 dagen worden de jongen pas in de lente geboren. Ze krijgen meestal drie à vier jongen en alleen de moeder zorgt voor de jongen. De zoogtijd duurt acht weken. De jongen verlaten het nest na acht tot tien weken. Na verloop van tijd zal de moeder de jongen verjagen en zullen ze op zoek moeten naar een eigen territorium. De dieren zijn na één á twee jaar geslachtsrijp.

Steenmarter verjagen

Elke steenmarter heeft een eigen territorium die hij/zij tot elke prijs zal verdedigen, binnen dit territorium richt hij/zij meerdere slaapplaatsen in. Het kan dus gebeuren dat na overlast te hebben gehad van een steenmarter deze plotseling vertrokken is en dat men denkt dat het probleem opgelost is. Echter komt de steenmarter, na een periode ergens anders doorgebracht te hebben, meestal terug en begint de overlast opnieuw, dit is ook afhankelijk van het voedselaanbod.

Steenmarters bestrijden

De steenmarter veroorzaakt steeds meer overlast, het slimme roofdiertje duikt steeds vaker op in huizen, schuren en andere gebouwen. Hij kruipt tegen muren op, nestelt zich onder dakranden en plafonds van huizen. Ook uw auto is voor hem niet veilig, door zijn knaaggedrag heeft hij al vele auto-eigenaars tot wanhoop gedreven. De steenmarter is een nachtdier, dus als u slaapt is dit dier actief. Zit er een steenmarter bij u in huis dan gaat dit vooral ’s nachts gepaard met het nodige lawaai. Ook de stankoverlast kan enorm zijn door urine, uitwerpselen en prooidieren. Dit kan zo erg worden dat de bewoners vaak het heft in eigen hand nemen en allerlei oplossingen bedenken om van dit probleem af te komen met alle gevolgen van dien. Wat te denken bijvoorbeeld van een van de buitenwereld afgesloten steenmarter, deze zal alles in het werk stellen om zijn vrijheid te herwinnen met veel schade als gevolg.

Onze oplossing

T&R ongediertebestrijding kan u adviseren hoe steenmarter problemen op te lossen zijn en kunnen eventueel kleine bouwtechnische aanpassingen voor u uitvoeren. We kunnen indien u dat wenst een advies uitbrengen met de voor uw situatie beste oplossing. De medewerkers van T&R ongediertebestrijding hebben inmiddels zeer veel ervaring met marterproblemen.

T&R ongediertebestrijding voor het bestrijden van Steenmarters

Voor bestrijdingsmiddelen kunt u terecht op onze webshop. Wilt u een afspraak maken voor het bestrijden van steenmarters, wilt u advies of heeft u vragen vul dan het contactformulier in of bel 06-45296777

Contactformulier