Faraomieren

Faraomieren komen in het gehele land voor; nesten bevinden zich uitsluitend binnenshuis. Oorspronkelijk uit tropen afkomstig. Vooral na 1945 grote toename door het aanbrengen van centrale verwarming in gebouwen en het toenemende handelsverkeer. Het thans oudst bekende geval in Nederland dateert van ±1900, mogelijk eerder (postkantoor te Leeuwarden).

Hoe ziet een faraomier eruit?

Werksters 2,2 – 2,6 mm, bruingeel met donkergekleurde achterlijf. Koninginnen 3,5 – 4,8 mm, bruingeel met donkergekleurde kop. Mannetjes 2,8 – 3,1 mm, zwartbruin met bleekgele poten en antennen, gevleugeld. Larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur.

Ontwikkeling en leefwijze

Volledige gedaanteverwisseling. De faraomier leeft in staten, meerdere nesten per volk, per nest meerdere (tot 4000) koninginnen. Voortplanting wordt verzorgd door koninginnen, zij leggen de eieren. In Nederland geen bruidsvlucht. Verzorging larven en voedselvoorziening door werksters (onvruchtbare vrouwelijke exemplaren) Ontwikkelingsduur van ei tot image bij 27 ˚C en 80% luchtvochtigheid ca. 1,5 maand. Levensduur koningin ca. 9 maanden, in welke tijd zij ongeveer 3000 eieren legt.

Voedsel: alleseters, doch voorkeur voor vlees(waren). Worden ook aangetroffen in brood, suiker en andere levensmiddelen en honden- en kattenvoer. Nuttigen ook dode insecten. Faraomieren voelen zich het beste thuis bij temperaturen van ca. 30 ˚C, handhaven zich derhalve in onze centraal verwarmde wooneenheden. Nesten in het algemeen op moeilijk bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen.

Schade door de faraomier

Uitermate hinderlijk optreden in keukens en andere verblijven. Overbrengers van o.a. ziekteverwekkende bacteriën. In de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleegtehuizen e.d. zeer ongewenst.

Faraomieren bestrijden

Levensmiddelen zoveel mogelijk in goed gesloten potten en bussen bewaren. Bij geconstateerde aanwezigheid van faraomieren zo snel mogelijk maatregelen nemen: inventarisatie van verspreiding; coördinatie gemeente; uitvoering bestrijding binnen het gehele verspreidingsgebied.

T&R ongediertebestrijding voor het bestrijden van faraomieren

Voor bestrijdingsmiddelen kunt u terecht op onze webshop. Wilt u een afspraak maken voor het bestrijden van faraomieren, wilt u advies of heeft u vragen vul dan het contactformulier in of bel 06-45296777

Contactformulier